Organoplay™ Juni

300-0051

Organoplay™ Juni

Organoplay™ Juni beskrevs av någon som en tredimensionell klättervägg. Klätterleken Juni passar med sin långsmala form speciellt bra på smala ytor där traditionella produkter är svårplacerade. Organoplay™ Juni har många klätter- och krypmöjligheter, och en plattform varifrån man rutschar ned till marknivå igen.

Bredd

4.2 m

Längd

4.6 m

Höjd

2.8 m

Vikt

270 kg

Designer

Bo Qvennerstedt, Per Fransson

Färger

RAL: 6009

Material

Organowood

Varmförzinkat samt pulverlackerat stål

Organoplay Juni

art. nr 300-0051

Montering ska ske enligt den monteringsanvisning som medföljer produkten, och det förutsätts att montering utförs av kvalificerad monteringspersonal. Säkerställ att ingen obehörig har tillgång till redskapen under montering, och att redskapen och dess montering besiktigas av kvalificerad besiktningsman efter färdig installation. Nordic Parks produkter levereras för markförankring (nedgrävning) om inget annat framgår. Som alternativ erbjuds förankring ovan mark eller förankring genom platsgjutning. Brister i förankring kan medföra bristande stabilitet, stöldrisk och säkerhetsrisk. Följ alltid produktens installationsanvisningar noga.

Regelbundet underhåll och skötsel är en förutsättning för att produkten ska få maximal livslängd. Tidsintervall och vilken typ av underhåll som krävs beror av material samt förutsättningarna där produkten är installerad. Kontakta Nordic Parks för ytterligare information, beställning av undershållsmaterial eller bättringsfärger. Fullständiga skötselråd och fullständiga garantivillkor finns för nedladdning.

Kontakta oss

Maila oss på info@nordicparks.se eller ring 021 - 444 00 90

Nordic Parks
Tunbytorpsgatan 20, Vasteras
Sweden
Org.nr: 555-123456789