Organoplay™ Alicia

300-0103-00

Organoplay™ Alicia

Ett enkelt kubsystem skapar obegränsade möjligheter för barns egna kreativitet och fantasi Organoplay™ bygger på enkla kuber som kan kombineras i flexibla moduler. Kuberna kan varieras i ett nästan obegränsat antal variationer. Skaparna bakom byggsystemet, arkitekten Per Franson och formgivaren Bo Qvennerstedt har tillsammans över 50 års erfarenhet av lekplats- och parkutrustning.

Bredd

0.9 m

Längd

0.9 m

Höjd

1 m

Vikt

40 kg

Designer

Bo Qvennerstedt, Per Franson

Färger

RAL: 6009

Material

Organowood

Organoplay Alicia

art. nr 300-0103-00

Montering ska ske enligt den monteringsanvisning som medföljer produkten, och det förutsätts att montering utförs av kvalificerad monteringspersonal. Säkerställ att ingen obehörig har tillgång till redskapen under montering, och att redskapen och dess montering besiktigas av kvalificerad besiktningsman efter färdig installation. Nordic Parks produkter levereras för markförankring (nedgrävning) om inget annat framgår. Som alternativ erbjuds förankring ovan mark eller förankring genom platsgjutning. Brister i förankring kan medföra bristande stabilitet, stöldrisk och säkerhetsrisk. Följ alltid produktens installationsanvisningar noga

Regelbundet underhåll och skötsel är en förutsättning för att produkten ska få maximal livslängd. Tidsintervall och vilken typ av underhåll som krävs beror av material samt förutsättningarna där produkten är installerad. Kontakta Nordic Parks för ytterligare information, beställning av undershållsmaterial eller bättringsfärger. Fullständiga skötselråd och fullständiga garantivillkor finns för nedladdning.

Kontakta oss

Maila oss på info@nordicparks.se eller ring 021 - 444 00 90

Nordic Parks
Tunbytorpsgatan 20, Vasteras
Sweden
Org.nr: 555-123456789