Organoplay™ Alva

300-0050-00

Organoplay™ Alva

Organoplay™ Alva är en klätteställning som togs fram av Nordic Parks speciellt med mindre gårdar och förskolor i åtanke. Trots sin lilla storlek (och fallskyddsyta) finns här både spännande klättring, en krypbar undervåning och en rutschkana.

Bredd

1 m

Längd

3.9 m

Höjd

1.9 m

Vikt

100 kg

Designer

Bo Qvennerstedt, Per Franson

Färger

RAL: 6009

Material

Organowood

Organoplay Alva

art. nr 300-0050-00

Montering ska ske enligt den monteringsanvisning som medföljer produkten, och det förutsätts att montering utförs av kvalificerad monteringspersonal. Säkerställ att ingen obehörig har tillgång till redskapen under montering, och att redskapen och dess montering besiktigas av kvalificerad besiktningsman efter färdig installation. Nordic Parks produkter levereras för markförankring (nedgrävning) om inget annat framgår. Som alternativ erbjuds förankring ovan mark eller förankring genom platsgjutning. Brister i förankring kan medföra bristande stabilitet, stöldrisk och säkerhetsrisk. Följ alltid produktens installationsanvisningar noga.

Regelbundet underhåll och skötsel är en förutsättning för att produkten ska få maximal livslängd. Tidsintervall och vilken typ av underhåll som krävs beror av material samt förutsättningarna där produkten är installerad. Kontakta Nordic Parks för ytterligare information, beställning av undershållsmaterial eller bättringsfärger. Fullständiga skötselråd och fullständiga garantivillkor finns för nedladdning.

Referenser

Organoplay Frida - barkabystaden
Barkabystaden

Organoplay Frida - barkabystaden

Utvalda produkter: Organoplay™ Alva

Läs mer

Kontakta oss

Maila oss på info@nordicparks.se eller ring 021 - 444 00 90

Nordic Parks
Tunbytorpsgatan 20, Vasteras
Sweden
Org.nr: 555-123456789