Miljövänligt impregnerat trä

Organoplay klätterställning Lucas

Organoplay™ Lucas integrerar repklättring och broar i klätterleken från Nordic Parks. En mindre ställning (se Organoplay™ Alex) är kombinerad med en kortare klätterställningsvägg (se vidare Organoplay™ Juni) via en repbro. Klätterställningen Lucas kommer med två rutschkanor i olika längder.

I grunden består Nordic Parks klätterlekar i serien Organoplay™ av kvadratiska moduler av svenskt FSC-märkt trä, som går att kombinera på bredden, längden och höjden. I standardsortiment finns ett 10-tal olika färdigutvecklade kombinationer i olika storlekar som passar för flera åldrar och intressen.

Klätterställningssystemet Organoplay™ är superflexibelt och helt byggbart. Genom tillval som barriärer, stegar, galler, nät, rep, broar, tunnlar, stolpar, trappor, rutschkanor med mera, kan systemet anpassas för olika åldersgrupper och lekfunktioner. Det går därför att själv utifrån egen tillgänglig yta och behov, anpassa standardprodukterna eller utveckla helt nya. Nordic Parks bjuder på rittjänster liksom säkerställer att produkten håller lekplatsstandarden EN1176 och certifieras av TÜV.

Produktinformation

Färger:

Material:

Bredd:

Längd:

Höjd:

Vikt:

Förankringsalternativ: Nedgrävning, eller gjutning

Monteringstid:

Fallskyddsområde:

Formgivare: Bo Qvennerstedt, Per Franson

Material och färger

Färger:

Material:

Val och möjligheter:

Utförande med stolpar och andra trädetaljer i bra miljöval Organowood. Ståldetaljer pulverlackerade. Produktens standardutförande är lätt att kombinera i nya variationer, kontakta Nordic Parks för mer information.

Montering och installation

Montering ska ske enligt den monteringsanvisning som medföljer produkten, och det förutsätts att montering utförs av kvalificerad monteringspersonal. Säkerställ att ingen obehörig har tillgång till redskapen under montering, och att redskapen och dess montering besiktigas av kvalificerad besiktningsman efter färdig installation. Nordic Parks produkter levereras för markförankring (nedgrävning) om inget annat framgår. Som alternativ erbjuds förankring ovan mark eller förankring genom platsgjutning. Brister i förankring kan medföra bristande stabilitet, stöldrisk och säkerhetsrisk. Följ alltid produktens installationsanvisningar noga.

Garantier och underhåll

Ladda ned

Högupplösta bilder

Lucas_300-0105