Balansbom

700-0111-00

Balansbom

Balansbom i gedigen fura med stabilt underrede där barn kan leka och träna upp sin balans. Balansbommen går att variera i höjd och längd för att skapa större lekvärde med hjälp av ett kluster av balansbommar.

Bredd

0.09 m

Längd

2.2 m

Höjd

0.35 m

Vikt

25 kg

Designer

Nordic Parks

Färger

RAL: 9002

Material

Linoljebehandlad furu

Balansbom

art. nr 700-0111-00

Montering ska ske enligt den monteringsanvisning som medföljer produkten, och det förutsätts att montering utförs av kvalificerad monteringspersonal. Säkerställ att ingen obehörig har tillgång till redskapen under montering, och att redskapen och dess montering besiktigas av kvalificerad besiktningsman efter färdig installation. Nordic Parks produkter levereras för markförankring (nedgrävning) om inget annat framgår. Som alternativ erbjuds förankring ovan mark eller förankring genom platsgjutning. Brister i förankring kan medföra bristande stabilitet, stöldrisk och säkerhetsrisk. Följ alltid produktens installationsanvisningar noga.

Regelbundet underhåll och skötsel är en förutsättning för att produkten ska få maximal livslängd. Tidsintervall och vilken typ av underhåll som krävs beror av material, och kan bero på förutsättningarna där produkten är installerad. Kontakta Nordic Parks för ytterligare information, beställning av underhållsmaterial eller bättringsfärger.

Kontakta oss

Maila oss på info@nordicparks.se eller ring 021 - 444 00 90

Nordic Parks
Tunbytorpsgatan 20, Vasteras
Sweden
Org.nr: 555-123456789