Bloom - Sand

400-0200-00

Bloom - Sand

Vrid och vänd. Skydda och skapa! Med Bloom - Sand finns oändliga möjligheter att inbjuda till lek! De integrerade sittytorna tillsammans med solseglet skapar en lekfull oas där hela familjen kan ta del av leken, hela dagen!

Bredd

4.6 m

Längd

4.6 m

Höjd

2.35 m

Vikt

175 kg

Designer

Nordic Parks

Färger

RAL: 6017

Material

Laserad svensk furu

Bloom - Sand

art. nr 400-0200-00

Montering ska ske enligt den monteringsanvisning som medföljer produkten, och det förutsätts att montering utförs av kvalificerad monteringspersonal. Säkerställ att ingen obehörig har tillgång till redskapen under montering, och att redskapen och dess montering besiktigas av kvalificerad besiktningsman efter färdig installation. Nordic Parks produkter levereras för markförankring (nedgrävning) om inget annat framgår. Som alternativ erbjuds förankring ovan mark eller förankring genom platsgjutning. Brister i förankring kan medföra bristande stabilitet, stöldrisk och säkerhetsrisk. Följ alltid produktens installationsanvisningar noga.

Regelbundet underhåll och skötsel är en förutsättning för att produkten ska få maximal livslängd. Tidsintervall och vilken typ av underhåll som krävs beror av material samt förutsättningarna där produkten är installerad. Kontakta Nordic Parks för ytterligare information, beställning av undershållsmaterial eller bättringsfärger. Fullständiga skötselråd och fullständiga garantivillkor finns för nedladdning.

Kontakta oss

Maila oss på info@nordicparks.se eller ring 021 - 444 00 90

Nordic Parks
Tunbytorpsgatan 20, Vasteras
Sweden
Org.nr: 555-123456789