Gungställning Klas Gungställning Klas Gungställning Klas Gungställning Klas Gungställning Klas

200-0010-01

Gungställning Klas

Den klassiska gungställningen Klas tillverkas helt i tåligt svenskt stål, och pulverlackas i grön/grå kulör. Finns från 2 sitsar med påbyggnadssegment. Alla RAL-kulörer finns tillgängliga på kundorder. Klas levereras exklusive sitsar.

Bredd

1.4 m

Längd

5 m

Höjd

2.4 m

Vikt

115 kg

Designer

Nordic Parks

Färger

RAL: 9007

RAL: 6009

Material

Varmförzinkat samt pulverlackerat stål

Gungställning Klas, 2 platser

art. nr 200-0010-01

Gungställning Klas 2+1 platser

art. nr 200-0010-02

Gungställning Klas 2+2 platser

art. nr 200-0010-03

Gungställning Klas 2+2+1 platser

art. nr 200-0010-04

Gungställning Klas 2+2+2 platser

art. nr 200-0010-05

Montering ska ske enligt den monteringsanvisning som medföljer produkten, och det förutsätts att montering utförs av kvalificerad monteringspersonal. Säkerställ att ingen obehörig har tillgång till redskapen under montering, och att redskapen och dess montering besiktigas av kvalificerad besiktningsman efter färdig installation. Nordic Parks produkter levereras för markförankring (nedgrävning) om inget annat framgår. Som alternativ erbjuds förankring ovan mark eller förankring genom platsgjutning. Brister i förankring kan medföra bristande stabilitet, stöldrisk och säkerhetsrisk. Följ alltid produktens installationsanvisningar noga.

Regelbundet underhåll och skötsel är en förutsättning för att produkten ska få maximal livslängd. Tidsintervall och vilken typ av underhåll som krävs beror av material, och kan bero på förutsättningarna där produkten är installerad. Kontakta Nordic Parks för ytterligare information, beställning av undershållsmaterial eller bättringsfärger.

Kontakta oss

Maila oss på info@nordicparks.se eller ring 021 - 444 00 90

Nordic Parks
Tunbytorpsgatan 20, Vasteras
Sweden
Org.nr: 555-123456789