Släntrutschkana

500-0084

Släntrutschkana

Bredd

0.5 m

Längd

2 m

Höjd

1 m

Vikt

65 kg

Designer

Nordic Parks

Färger

RAL: 9002

Material

Rostfritt stål

Släntrutschkana, längd 2,0m

art. nr 500-0084

Släntrutschkana, längd 2,6m

art. nr 500-0085

Släntrutschkana, längd 3,3 m

art. nr 500-0086

Släntrutschkana, längd 4,0m

art. nr 500-0087

Montering ska ske enligt den monteringsanvisning som medföljer produkten, och det förutsätts att montering utförs av kvalificerad monteringspersonal. Säkerställ att ingen obehörig har tillgång till redskapen under montering, och att redskapen och dess montering besiktigas av kvalificerad besiktningsman efter färdig installation. Nordic Parks produkter levereras för markförankring (nedgrävning) om inget annat framgår. Som alternativ erbjuds förankring ovan mark eller förankring genom platsgjutning. Brister i förankring kan medföra bristande stabilitet, stöldrisk och säkerhetsrisk. Följ alltid produktens installationsanvisningar noga.

Regelbundet underhåll och skötsel är en förutsättning för att produkten ska få maximal livslängd. Tidsintervall och vilken typ av underhåll som krävs beror av material, och kan bero på förutsättningarna där produkten är installerad. Kontakta Nordic Parks för ytterligare information.

Kontakta oss

Maila oss på info@nordicparks.se eller ring 021 - 444 00 90

Nordic Parks
Tunbytorpsgatan 20, Vasteras
Sweden
Org.nr: 555-123456789