Miljövänlig lekplatsutrustning

Miljöhänsyn är med redan på utvecklingsstadiet av varje produkt: i materialval och i vår tillverkning.

På Nordic Parks tillverkar vi det allra mesta själva, eller hos leverantörer vi har nära kontakt med och som håller för de allra högsta kraven. Vår tillverkning är både kvalitets- och miljöcertifierad (ISO 9001, 14001) vilket borgar för effektiv och resurssnål tillverkning.

Till miljövänlig lekplatsutrustning och parkmöbler föredrar vi svenska material. Inte bara för att kvaliteten är den bästa, utan också för att att det blir kortare transporter. Bra för miljön.

Organowood, Bra Miljöval i allt trä

Traditionella träskyddsmedel kan innehålla aktiva beståndsdelar som koppar, bor, fosfor och kreosotolja. Medlen verkar genom att kemikalierna dödar rötsvampar och andra organismer som angriper träet och myndigheterna har uppmärksammat olika miljö- och hälsoproblem som orsakas av träskyddsmedel. Märkligt nog finns det fortfarande gammalt tryckimpregnerat virke på två tredjedelar av Sveriges lekplatser*.

Nordic Parks använder istället 100% organiskt impregnerad svensk långsamväxt fura. Processen som utvecklats av Organowood är ett naturligt sätt att uppnå rötskydd. Av Naturskyddsföreningen klassat som Bra Miljöval.

Självklart tycker vi. Och väntar och hoppas för allas skull att konkurrenterna snart kopierar våra miljöval.

Fritt från gamla bildäck

Det har varit känt sedan länge att gamla bildäck innehåller giftiga och cancerframkallande HA-oljor. Svenska lekplatser är fortfarande fulla av dem**.

Det finns tillverkare som fortsätter att saluföra däckgungor gjorda på gamla bildäck. Det finns andra tillverkare som använder modernare däck som ska innehålla snällare material.

Vi på Nordic Parks tror inte att något som utvecklats för att hålla 1000-tals mil på motorväg är det bästa i en miljö för barn. Här är det helt däckfritt, eftersom det finns bättre alternativ. Tex gungsitsen Ella, som dessutom är rymligare än en gammal däckgunga.

200-0022_leading

Källa: *, **: Giftfria Barn Leka Bäst, Ulrika Dahl och Ylva Grudd, Naturskyddsföreningen 2013.