Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Nordic Parks AB (556891-0102) ansvarar för hur information som tillhandahålls till oss (via email, hemsida, telefon osv) hanteras.
Policyn gäller för Nordic Parks AB:s anställda, leverantörer, kunder, partners och andra intressenter.
Persondata som hanteras av oss är information som kan användas för att identifiera en individ, till exempel namn, telefonnummer eller emailadress.
Nordic Parks AB använder och lagrar persondata när det krävs för att fullfölja våra åtaganden mot anställda, eller våra tjänster mot kunder och leverantörer.
Vi skyddar informationen genom en kombination av processer och tekniska lösningar, enligt vid var tid gällande regelverk.
För frågor kring policyn eller informationsförfrågningar kontakta info@nordicparks.se eller ring 021-4449000.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0