Miljövänlig lekplatsutrustning

Miljöhänsyn är med redan på utvecklingsstadiet av varje produkt: i materialval och i vår tillverkning.

På Nordic Parks tillverkar vi det mesta själva och vi arbetar med leverantörer som håller de allra högsta kraven. Till vår lekplatsutrustning och parkmöbler föredrar vi svenska material. Inte bara för att kvaliteten är den bästa, utan också för att att det blir kortare transporter. Bra för miljön.

Vår lekplatsserie OrganoPlay är den första Svanenmärkta lekplatserien i Norden, vilket innebär att den uppfyller flera olika hårda krav. OrganoPlay tillverkas av trä från hållbart skogsbruk och den uppfyller stränga miljökrav för kemikalier. Svanen ställer även krav på att produkterna uppfyller funktions- och säkerhetskrav. Svanenmärkta utemöbler tillhör de minst miljöbelastande på marknaden.

Svensktillverkat

Sveriges nyaste tillverkare av lekplats- och parkutrustning har funnits i 60 år.

Nordic Parks har rötterna i klassisk Svensk tillverkningsindustri. Vi tillverkar våra produkter själva i våra verkstäder i Västerås och Örebro. Där det gjorts rejäla produkter för svensk industri sedan 1950-talet. Kanske är vi lite gammaldags som vägra flytta tillverkning till lågkostnadsländer, men vi tror stenhårt på att Svensktillverkat håller längre.

Branschens högsta standarder

I miljöer för barn finns bara en kvalitet som är god nog: den högsta.

Våra lekplatsprodukter är utvecklade i enlighet med branschstandarden EN1176. Nordic Parks samarbetar med TÜV för produktutveckling och certifiering.

Vår tillverkning är både miljö- och kvalitetscertifierad (ISO 9001, 14001) vilket borgar för effektiv och resurssnål tillverkning.

OrganoWood, Bra Miljöval i allt trä

Nordic Parks använder 100% organiskt impregnerad svensk långsamväxt fura.

Traditionella träskyddsmedel kan innehålla aktiva beståndsdelar som koppar, bor, fosfor och kreosotolja. Medlen verkar genom att kemikalierna dödar rötsvampar och andra organismer som angriper träet och myndigheterna har uppmärksammat olika miljö- och hälsoproblem som orsakas av träskyddsmedel. Märkligt nog finns det fortfarande gammalt tryckimpregnerat virke på två tredjedelar av Sveriges lekplatser*.

Alla ämnen i OrganoWood är klassificerade som ej hälsoskadliga och ej farliga för miljön av Kemikalieinspektionen. OrganoWood rekommenderas även av Byggvarubedömningen.

Fritt från gamla bildäck

Det har varit känt sedan länge att gamla bildäck innehåller giftiga och cancerframkallande HA-oljor. Svenska lekplatser är fortfarande fulla av dem**.

Det finns tillverkare som fortsätter att saluföra däckgungor gjorda på gamla bildäck. Det finns andra tillverkare som använder modernare däck som ska innehålla snällare material.

Vi på Nordic Parks tror inte att något som utvecklats för att hålla 1000-tals mil på motorväg är det bästa i en miljö för barn. Här är det helt däckfritt, eftersom det finns bättre alternativ. Tex gungsitsen Ella, som dessutom är rymligare än en gammal däckgunga.

Källa: *, **: Giftfria Barn Leka Bäst, Ulrika Dahl och Ylva Grudd, Naturskyddsföreningen 2013. 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0