Projekt Digifys installerar på Tom Tits experiment

Projektet Digitala och Fysiska Lekmiljöer (DigiFys) är ett Utmaningsdrivet Innovationsprojekt inom satsningen Hållbar stad finansierat av Vinnova. Projektet har fått finansiering i tre steg och i steg 3 är ett viktigt mål att nå ut till alla beslutsfattare och stadsplanerare i Sverige för att uppnå den nytta som projektet vill skapa: tillgängliga lekmiljöer till barn med högt lekvärde i deras bostadsmiljö och på skolgårdar. Projektet adresserar utmaningen att staden i allt mindre grad är tillgänglig för barns lek vilket bidrar till att barn blir beroende av vuxna för att kunna gå ut och leka själva.

Som partner i Vinnovaprojektet DigiFys gör gör Nordic Parks tillsammans med övriga projektparter till sommaren 2017 den första av projektet DigiFys tre installationer av lekredskap.  Platsen blir välkända Tom Tits experiment i Södertälje känt för sina fantastiska utställningar som väcker “vildhjärnan” hos barn och vuxna genom att testa och lära.

Övriga partners i projekt DigiFys

URBIO, landskapsarkitekter
NCC, samhällsbyggare
Tom Tits Experiment, centrum för experiment
Örebro Kommun
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Uppsala Universitet
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan
Vinnova, Stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta
Prisma Tibro, utvecklar, tillverkar och säljer produkter med fokus på elektronik och mekanik i tuffa miljöer

Mer info

För mer information kontakta Nordic Parks grundare Gustaf Redin 0707-279152 eller gustaf.redin@nordicparks.se. Läs vidare på projektets webb hos KTH.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0