Släntrutschkana

Släntrutschkana är en rutschbana från Nordic Parks. Lekplatsens eviga klassiker rutschbanan, barnens favorit som passar breda åldrar. Här i praktisk och underhållsfri version helt i rostfritt stål att montera som släntrutschkana på kulle eller sluttning, eller från  plattform eller torn.
Släntrutschkana har bredd 50 cm, och finns som standard i fyra olika rutschlängder upp till över fyra meter. För speciallösningar och andra längder på rutschbanor, kontakta Nordic Parks.

Släntrutschkana, längd 2,0m

art. nr 500-0084

Pris: 11 400,00 SEK

Släntrutschkana, längd 2,6m

art. nr 500-0085

Pris: 14 400,00 SEK

Släntrutschkana, längd 3,3 m

art. nr 500-0086

Pris: 16 400,00 SEK

Släntrutschkana, längd 4,0m

art. nr 500-0087

Pris: 21 500,00 SEK

Produktinformation

Färger:

Material:

Bredd:

Längd:

Höjd:

Vikt:

Förankringsalternativ:

Monteringstid:

Fallskyddsområde:

Formgivare:

Material och färger

Färger:

Material:

Val och möjligheter:

Rostfritt stål

Montering och installation

Montering ska ske enligt den monteringsanvisning som medföljer produkten, och det förutsätts att montering utförs av kvalificerad monteringspersonal.

Säkerställ att ingen obehörig har tillgång till redskapen under montering, och att redskapen och dess montering besiktigas av kvalificerad besiktningsman efter färdig installation.

Nordic Parks produkter levereras för markförankring (nedgrävning) om inget annat framgår. Som alternativ erbjuds förankring ovan mark eller förankring genom platsgjutning.

Brister i förankring kan medföra bristande stabilitet, stöldrisk och säkerhetsrisk. Följ alltid produktens installationsanvisningar noga.

Garantier och underhåll

Regelbundet underhåll och skötsel är en förutsättning för att produkten ska få maximal livslängd. Tidsintervall och vilken typ av underhåll som krävs beror av material, och kan bero på förutsättningarna där produkten är installerad. Kontakta Nordic Parks för ytterligare information.

Fullständiga skötselråd och fullständiga garantivillkor finns för nedladdning.

Ladda ned

Högupplösta bilder

Släntrutschkana