Släntrutschkana bred

Släntrutschkana bred är extra bred rutschbana från Nordic Parks. Lekplatsens eviga klassiker rutschbanan, barnens favorit som passar breda åldrar. Här i praktisk och underhållsfri version helt i rostfritt stål att montera som släntrutschkana på kulle eller sluttning, eller från  plattform eller torn. Släntrutschkana bred har bredd om hela 100 cm, och finns som standard i fyra olika rutschlängder upp till över fyra meter. För speciallösningar och andra längder på rutschbanor, kontakta Nordic Parks.

Släntrutschkana, längd 2,0m

art. nr 500-0084-01

Pris: Ring för pris

Släntrutschkana, längd 2,6m

art. nr 500-0085-01

Pris: Ring för pris

Släntrutschkana, längd 3,3 m

art. nr 500-0086-01

Pris: Ring för pris

Släntrutschkana, längd 4,0m

art. nr 500-0087-01

Pris: Ring för pris

Produktinformation

Färger:

Material:

Bredd:

Längd:

Höjd:

Vikt:

Förankringsalternativ:

Monteringstid:

Fallskyddsområde:

Formgivare:

Material och färger

Färger:

Material:

Val och möjligheter:

Rostfritt stål

Montering och installation

Montering ska ske enligt den monteringsanvisning som medföljer produkten, och det förutsätts att montering utförs av kvalificerad monteringspersonal. Säkerställ att ingen obehörig har tillgång till redskapen under montering, och att redskapen och dess montering besiktigas av kvalificerad besiktningsman efter färdig installation. Nordic Parks produkter levereras för markförankring (nedgrävning) om inget annat framgår. Som alternativ erbjuds förankring ovan mark eller förankring genom platsgjutning. Brister i förankring kan medföra bristande stabilitet, stöldrisk och säkerhetsrisk. Följ alltid produktens installationsanvisningar noga.

Garantier och underhåll

Regelbundet underhåll och skötsel är en förutsättning för att produkten ska få maximal livslängd. Tidsintervall och vilken typ av underhåll som krävs beror av material, och kan bero på förutsättningarna där produkten är installerad. Kontakta Nordic Parks för ytterligare information.

Ladda ned

Högupplösta bilder

Släntrutschkana bred