Sandlåda Sittvänlig

Sandlåda med väl tilltagen sittbredd och kant som hjälper till att hålla sanden på plats. Beställning i metervara, levereras inklusive beslag.

Sandlåda Sittvänlig

art. nr 400-0014

Pris: Kontakta Nordic Parks för pris

Produktinformation

Färger:

Material:

Bredd: Enligt beställning

Längd: Enligt beställning

Höjd: 165mm

Vikt:

Förankringsalternativ: Grävs ned

Monteringstid:

Fallskyddsområde:

Formgivare:

Material och färger

Färger:

Material:

Val och möjligheter:

Montering och installation

Montering ska ske enligt den monteringsanvisning som medföljer produkten, och det förutsätts att montering utförs av kvalificerad monteringspersonal. Säkerställ att ingen obehörig har tillgång till redskapen under montering, och att redskapen och dess montering besiktigas av kvalificerad besiktningsman efter färdig installation. Nordic Parks produkter levereras för markförankring (nedgrävning) om inget annat framgår. Som alternativ erbjuds förankring ovan mark eller förankring genom platsgjutning. Brister i förankring kan medföra bristande stabilitet, stöldrisk och säkerhetsrisk. Följ alltid produktens installationsanvisningar noga.

Garantier och underhåll

Regelbundet underhåll och skötsel är en förutsättning för att produkten ska få maximal livslängd. Tidsintervall och vilken typ av underhåll som krävs beror av material, och kan bero på förutsättningarna där produkten är installerad. Kontakta Nordic Parks för ytterligare information, beställning av underhållsmaterial eller bättringsfärger.

Ladda ned

Modeller och ritningar

400-0014Sidovy