Kubbsarg till sandlåda

Beställning i längder eller som enstaka kubbar, levereras inklusive beslag.

Kubbsarg 400mm, 3m längd

art. nr 400-0015-01

Pris: 4 290,00 SEK

Kubbsarg 400mm

art. nr 400-0015-02

Pris: 110,00 SEK

Kubbsarg 600mm, 3m längd

art. nr 400-0015-03

Pris: 5 290,00 SEK

Kubbsarg 600mm

art. nr 400-0015-04

Pris: 170,00 SEK

Produktinformation

Färger:

Material:

Bredd: 90mm

Längd: 3000mm

Höjd: 300-600mm

Vikt: N/A

Förankringsalternativ: Nedgrävning

Monteringstid:

Fallskyddsområde:

Formgivare: Nordic Parks

Material och färger

Färger:

Material:

Val och möjligheter:

Montering och installation

Montering ska ske enligt den monteringsanvisning som medföljer produkten, och det förutsätts att montering utförs av kvalificerad monteringspersonal. Säkerställ att ingen obehörig har tillgång till redskapen under montering, och att redskapen och dess montering besiktigas av kvalificerad besiktningsman efter färdig installation. Nordic Parks produkter levereras för markförankring (nedgrävning) om inget annat framgår. Som alternativ erbjuds förankring ovan mark eller förankring genom platsgjutning. Brister i förankring kan medföra bristande stabilitet, stöldrisk och säkerhetsrisk. Följ alltid produktens installationsanvisningar noga.

Garantier och underhåll

Regelbundet underhåll och skötsel är en förutsättning för att produkten ska få maximal livslängd. Tidsintervall och vilken typ av underhåll som krävs beror av material, och kan bero på förutsättningarna där produkten är installerad. Kontakta Nordic Parks för ytterligare information, beställning av underhållsmaterial eller bättringsfärger.

Fullständiga skötselråd och fullständiga garantivillkor finns för nedladdning.

Ladda ned

Modeller och ritningar

400-0015-03_Web