Rutschkana med stege

Rutschkana med stege från Nordic Parks är lekplatsens eviga klassiker rutschbanan, barnens favorit som passar breda åldrar. Här i praktisk och underhållsfri version helt i rostfritt stål, både rutschdel och stege. Rutschkana med stege finns har bredd 50 cm, och finns i tre olika höjder.

Rutschkana med stege, höjd 90-100cm

art. nr 500-0081

Pris: 15 400,00 SEK

Rutschkana m.stege, höjd 125-150cm

art. nr 500-0082

Pris: 18 500,00 SEK

Rutschkana m.stege, höjd 175-200cm

art. nr 500-0083

Pris: 20 500,00 SEK

Produktinformation

Färger:

Material:

Bredd:

Längd:

Höjd:

Vikt:

Förankringsalternativ: Nedgrävning, eller gjutning

Monteringstid:

Fallskyddsområde:

Formgivare:

Material och färger

Färger:

Material:

Val och möjligheter:

Montering och installation

Montering ska ske enligt den monteringsanvisning som medföljer produkten, och det förutsätts att montering utförs av kvalificerad monteringspersonal. Säkerställ att ingen obehörig har tillgång till redskapen under montering, och att redskapen och dess montering besiktigas av kvalificerad besiktningsman efter färdig installation. Nordic Parks produkter levereras för markförankring (nedgrävning) om inget annat framgår. Som alternativ erbjuds förankring ovan mark eller förankring genom platsgjutning. Brister i förankring kan medföra bristande stabilitet, stöldrisk och säkerhetsrisk. Följ alltid produktens installationsanvisningar noga.

Garantier och underhåll

Regelbundet underhåll och skötsel är en förutsättning för att produkten ska få maximal livslängd. Tidsintervall och vilken typ av underhåll som krävs beror av material, och kan bero på förutsättningarna där produkten är installerad. Kontakta Nordic Parks för ytterligare information, beställning av undershållsmaterial eller bättringsfärger.

Fullständiga skötselråd och fullständiga garantivillkor finns för nedladdning.

Ladda ned