Pantkorg Blomman

Pantkorgen Blomman är en helt ny produkt som ytterligare  förbättrar återvinningsgraden i utemiljön. Sorteringskärlet Blomman har en graciös design och 8 stycken inkast för uppsamling av tomburkar och PET-flaskor, där det är både lätt att lägga i och att plocka ut burkar och flaskor ut återvinningskärlet. Pantkorgen Blomman är lämplig att placera i anslutning till andra papperkorgar eller källsorteringskärl, och går att köpa både för fast förankring och som flyttbart kärl för event.

Blomman

art. nr 1200-0106

Pris: Kontakta Nordic Parks för pris

Produktinformation

Färger:

Material:

Bredd: 500

Längd: 500

Höjd: 1225

Vikt: 25

Förankringsalternativ: Nedgrävning, eller gjutning

Formgivare: Emilie Forsmark

Material och färger

Färger:

Material:

Val och möjligheter:

Pulverlackerad i grå RAL 7022. Andra RAL-kulörer finns på kundorder.

Montering och installation

Produkten levereras färdigmonterad. Installation ska ske enligt den anvisning som medföljer produkten. Brister i förankring kan medföra bristande stabilitet, stöldrisk och säkerhetsrisk. Följ alltid produktens installationsanvisningar noga.

Garantier och underhåll

Regelbundet underhåll och skötsel är en förutsättning för att produkten ska få maximal livslängd. Tidsintervall och vilken typ av underhåll som krävs beror av material, och kan bero på förutsättningarna där produkten är installerad. Kontakta Nordic Parks för ytterligare information.
Fullständiga skötselråd och fullständiga garantivillkor finns för nedladdning.

Ladda ned