Lättillgängligt för alla
Miljövänligt impregnerat trä

Tillgänglighetsanpassat lekhus Moa

Det välkomnande tillgänglighetsanpassade lekhuset Moa har gott om utrymme att leka, och blir ett mysigt krypin med bord och bänk. En riktigt bred öppning med bra ramper gör det extra tillgänglighetsanpassat, också för den som kommer i rullstol eller permobil. En smart utskärning gör det lätt att komma intill och nyttja fulla bordsytan för den som sitter i tex rullstol, på motsatt sida finns bänkutrymme att sitta på.

Lekstuga Moa

art. nr 300-0028

Pris: 29 900,00 SEK

Produktinformation

Färger:

Material:

Bredd: 2,4 m

Längd: 2,5 m

Höjd: 2,0 m

Vikt:

Förankringsalternativ: Nedgrävning

Monteringstid:

Fallskyddsområde: 27 m2

Formgivare: Nordic Parks

Material och färger

Färger:

Material:

Val och möjligheter:

Montering och installation

Montering ska ske enligt den monteringsanvisning som medföljer produkten, och det förutsätts att montering utförs av kvalificerad monteringspersonal. Säkerställ att ingen obehörig har tillgång till redskapen under montering, och att redskapen och dess montering besiktigas av kvalificerad besiktningsman efter färdig installation. Nordic Parks produkter levereras för markförankring (nedgrävning) om inget annat framgår. Som alternativ erbjuds förankring ovan mark eller förankring genom platsgjutning. Brister i förankring kan medföra bristande stabilitet, stöldrisk och säkerhetsrisk. Följ alltid produktens installationsanvisningar noga.

Garantier och underhåll

Regelbundet underhåll och skötsel är en förutsättning för att produkten ska få maximal livslängd. Tidsintervall och vilken typ av underhåll som krävs beror av material, och kan bero på förutsättningarna där produkten är installerad. Kontakta Nordic Parks för ytterligare information, beställning av underhållsmaterial eller bättringsfärger.
Fullständiga skötselråd och fullständiga garantivillkor finns för nedladdning.

Ladda ned

Högupplösta bilder

300-0028_2300-0028_1

Modeller och ritningar

Lekhus Moa DWGLekhus Moa DWG 2