Lättillgängligt för alla

Tillgänglighetsanpassat gungdjur Lady

Tillgänlighetsanpassade gungdjuret Lady är ett klassiskt fjädergungdjur som vi gjort tillgängligt för många, och så självklart helt utan att ge avkall på lekfullhet och lekglädje!

Ryggstöd och fotplatta i stabil konstruktion, med smarta urtag för bälte för den som behöver lite extra stöd.

Tillverkad av hållfast HPL med tydliga mönster som dels skapar kontraster i färgsättning och gör det lättare att se för den med en synnedsättning, dels blir roligt att känna på.

Fjädergungdjur Lady

art. nr 100-0046

Pris: 9 490,00 SEK

Produktinformation

Färger:

Material:

Bredd: 0,4 m

Längd: 0,8 m

Höjd: 0,8 m

Vikt:

Förankringsalternativ: Nedgrävning

Monteringstid: 0,6

Fallskyddsområde: 8 m2

Formgivare: Nordic Parks

Material och färger

Färger:

Material:

Val och möjligheter:

Montering och installation

Montering ska ske enligt den monteringsanvisning som medföljer produkten, och det förutsätts att montering utförs av kvalificerad monteringspersonal. Säkerställ att ingen obehörig har tillgång till redskapen under montering, och att redskapen och dess montering besiktigas av kvalificerad besiktningsman efter färdig installation. Nordic Parks produkter levereras för markförankring (nedgrävning) om inget annat framgår. Som alternativ erbjuds förankring ovan mark eller förankring genom platsgjutning. Brister i förankring kan medföra bristande stabilitet, stöldrisk och säkerhetsrisk. Följ alltid produktens installationsanvisningar noga.

Garantier och underhåll

Regelbundet underhåll och skötsel är en förutsättning för att produkten ska få maximal livslängd. Tidsintervall och vilken typ av underhåll som krävs beror av material samt förutsättningarna där produkten är installerad. Kontakta Nordic Parks för ytterligare information, beställning av undershållsmaterial eller bättringsfärger.
Fullständiga skötselråd och fullständiga garantivillkor finns för nedladdning.

Ladda ned