Klätterställning Hanna

Klätternät och trappa till övervåningen med rutschkana och utkiksplats. Nedervåningen har bänk för bak av sandkakor eller kanske butik? Klätterställningen Hanna är idealisk för de mindre ytorna som i en stadslekpark eller en föreningsgård.

Klätterställning Hanna

art. nr 300-0018

Pris: 22 900,00 SEK

Produktinformation

Färger:

Material:

Bredd: 1,5 m

Längd: 3,2 m

Höjd: 2,4 m

Vikt:

Förankringsalternativ: Nedgrävning

Monteringstid: 0,9 m

Fallskyddsområde: 23 m2

Formgivare: Nordic Parks

Material och färger

Färger:

Material:

Val och möjligheter:

Grundutförande i majgrön/jordbrun, med viol/himmelsblå som alternativ. Stolpar i Bra Miljöval Organowood.

Montering och installation

Montering ska ske enligt den monteringsanvisning som medföljer produkten, och det förutsätts att montering utförs av kvalificerad monteringspersonal. Säkerställ att ingen obehörig har tillgång till redskapen under montering, och att redskapen och dess montering besiktigas av kvalificerad besiktningsman efter färdig installation. Nordic Parks produkter levereras för markförankring (nedgrävning) om inget annat framgår. Som alternativ erbjuds förankring ovan mark eller förankring genom platsgjutning. Brister i förankring kan medföra bristande stabilitet, stöldrisk och säkerhetsrisk. Följ alltid produktens installationsanvisningar noga.

Garantier och underhåll

Regelbundet underhåll och skötsel är en förutsättning för att produkten ska få maximal livslängd. Tidsintervall och vilken typ av underhåll som krävs beror av material samt förutsättningarna där produkten är installerad. Kontakta Nordic Parks för ytterligare information, beställning av undershållsmaterial eller bättringsfärger.

Fullständiga skötselråd och fullständiga garantivillkor finns för nedladdning.

Ladda ned

Högupplösta bilder

Klätterställning Hanna

Modeller och ritningar

Klätterställning Hanna DWG