Raketen Galaktisk

Startklar för avresa mot mars och månen? Inspirerad av äventyrslusta och serietidningshjältar har Nordic Parks tagit fram lekplatssveriges absolut bästa farkost: rymdraketen Galatisk. Grundutförande är i klassiskt röd, men många andra färger och kombinationer finns att tillgå på förfrågan. Som alla våra andra gungdjur är Galaktisk bra för att träna koordination och motorik. Oändliga möjligheter för rollek kommer med på köpet.

Raketen Galaktisk

art. nr 100-0007

Pris: 6800,00 SEK

Produktinformation

Färger:

Material:

Bredd: 0,5 m

Längd: 1,1 m

Höjd: 0,9 m

Vikt:

Förankringsalternativ: Nedgrävning

Monteringstid: 0,6 m

Fallskyddsområde: 8 m2

Formgivare: Nordic Parks

Material och färger

Färger:

Material:

Val och möjligheter:

Rött laminat, svartlackerat underrede. Andra laminatfärger finns på kundorder.

Montering och installation

Montering ska ske enligt den monteringsanvisning som medföljer produkten, och det förutsätts att montering utförs av kvalificerad monteringspersonal. Säkerställ att ingen obehörig har tillgång till redskapen under montering, och att redskapen och dess montering besiktigas av kvalificerad besiktningsman efter färdig installation. Nordic Parks produkter levereras för markförankring (nedgrävning) om inget annat framgår. Som alternativ erbjuds förankring ovan mark eller förankring genom platsgjutning. Brister i förankring kan medföra bristande stabilitet, stöldrisk och säkerhetsrisk. Följ alltid produktens installationsanvisningar noga.

Garantier och underhåll

Regelbundet underhåll och skötsel är en förutsättning för att produkten ska få maximal livslängd. Tidsintervall och vilken typ av underhåll som krävs beror av material, och kan bero på förutsättningarna där produkten är installerad. Kontakta Nordic Parks för ytterligare information, beställning av underhållsmaterial eller bättringsfärger.

Fullständiga skötselråd och fullständiga garantivillkor finns för nedladdning.

Ladda ned

Högupplösta bilder

100-0007