Delfin Flipper

Ända sedan den klassiska TV-serien om Flipper (om någon minns) har barn och vuxna faschinerats av havets mest sociala och begåvade invånare delfinen. Det är sociala djur, i deras sällskap trivs och leker barnen gott. Nordic Parks gungdjur Flipper kommer i delfingrått, men finns även i andra havskulörer och färgskalor. Visst är det självklart att ett gungdjur som delfinen också tränar barnens motorik och koordinationsförmåga.

Delfin Flipper

art. nr 100-0003

Pris: 6800,00 SEK

Produktinformation

Färger:

Material:

Bredd: 0,5 m

Längd: 1,1 m

Höjd: 0,9 m

Vikt:

Förankringsalternativ: Nedgrävning

Monteringstid: 0,6 m

Fallskyddsområde: 8 m2

Formgivare: Nordic Parks

Material och färger

Färger:

Material:

Val och möjligheter:

Delfingrått laminat, svartlackerat underrede. Andra laminatfärger finns på kundorder.

Montering och installation

Montering ska ske enligt den monteringsanvisning som medföljer produkten, och det förutsätts att montering utförs av kvalificerad monteringspersonal. Säkerställ att ingen obehörig har tillgång till redskapen under montering, och att redskapen och dess montering besiktigas av kvalificerad besiktningsman efter färdig installation. Nordic Parks produkter levereras för markförankring (nedgrävning) om inget annat framgår. Som alternativ erbjuds förankring ovan mark eller förankring genom platsgjutning. Brister i förankring kan medföra bristande stabilitet, stöldrisk och säkerhetsrisk. Följ alltid produktens installationsanvisningar noga.

Garantier och underhåll

Regelbundet underhåll och skötsel är en förutsättning för att produkten ska få maximal livslängd. Tidsintervall och vilken typ av underhåll som krävs beror av material, och kan bero på förutsättningarna där produkten är installerad. Kontakta Nordic Parks för ytterligare information, beställning av underhållsmaterial eller bättringsfärger.

Fullständiga skötselråd och fullständiga garantivillkor finns för nedladdning.

Ladda ned

Högupplösta bilder

Delfin Flipper

Modeller och ritningar

Delfin FlipperDelfin Flipper