Hästen Clover

Vi vet inte om Clover är ett fullblod som spränger fram genom terrängen, eller en av ridskolans stadiga kusar. Det här gungdjuret fungerar givetvis som båda, och som mycket mycket mer. Alla som ridit vet att det ställer motorik, balans och koordination på hårda prov. Och att det är bra träning på alla andra sätt också. Bara att sitta upp på Clover, som finns både i häst-svart, häst-vitt och häst-grått.

Hästen Clover

art. nr 100-0002

Pris: 6800,00 SEK

Produktinformation

Färger:

Material:

Bredd: 0,5 m

Längd: 1,1 m

Höjd: 0,9 m

Vikt:

Förankringsalternativ: Nedgrävning

Monteringstid: 0,6 m

Fallskyddsområde: 8 m2

Formgivare: Nordic Parks

Material och färger

Färger:

Material:

Val och möjligheter:

Hästsvart laminat, svartlackerat underrede. Andra hästfärger finns på kundorder.

Montering och installation

Montering ska ske enligt den monteringsanvisning som medföljer produkten, och det förutsätts att montering utförs av kvalificerad monteringspersonal. Säkerställ att ingen obehörig har tillgång till redskapen under montering, och att redskapen och dess montering besiktigas av kvalificerad besiktningsman efter färdig installation. Nordic Parks produkter levereras för markförankring (nedgrävning) om inget annat framgår. Som alternativ erbjuds förankring ovan mark eller förankring genom platsgjutning. Brister i förankring kan medföra bristande stabilitet, stöldrisk och säkerhetsrisk. Följ alltid produktens installationsanvisningar noga.

Garantier och underhåll

Regelbundet underhåll och skötsel är en förutsättning för att produkten ska få maximal livslängd. Tidsintervall och vilken typ av underhåll som krävs beror av material, och kan bero på förutsättningarna där produkten är installerad. Kontakta Nordic Parks för ytterligare information, beställning av underhållsmaterial eller bättringsfärger.

Fullständiga skötselråd och fullständiga garantivillkor finns för nedladdning.

Ladda ned

Högupplösta bilder

Hästen Clover

Modeller och ritningar

Hästen CloverHästen Clover