Lättillgängligt för alla

Gruppgunga Polarna

Polarna är en gungställning inklusive en gruppgungsits Storkompis på 120 cm där många får plats. Den stabila ställningen tillverkas helt i stål, och pulverlackas i grön/grå kulör. Finns både med påbyggnadssegment för fler kompisgungor, eller för klassiska gungsitsar. Alla RAL-kulörer finns tillgängliga på kundorder.

Gruppgunga Polarna inkl 120 cm sits

art. nr 200-0011-01

Pris: 25 900,00 SEK

Polarna, Tilläggsmodul +1-sits

art. nr 200-0011-02

Pris: 10 900,00 SEK

Polarna, Tilläggsmodul +2-sits

art. nr 200-0011-03

Pris: 13 900,00 SEK

Produktinformation

Färger:

Material:

Bredd: 1,4 m

Längd: 2,8 m

Höjd: 2,4 m

Vikt:

Förankringsalternativ: Nedgrävning

Monteringstid: 1,4 m

Fallskyddsområde: 23 m2

Formgivare: Nordic Parks

Material och färger

Färger:

Material:

Val och möjligheter:

Pulverlackerad överliggare majgrön (RAL 6017) och grå ben (RAL 7037). Andra RAL-kulörer finns på kundorder.

Montering och installation

Montering ska ske enligt den monteringsanvisning som medföljer produkten, och det förutsätts att montering utförs av kvalificerad monteringspersonal. Säkerställ att ingen obehörig har tillgång till redskapen under montering, och att redskapen och dess montering besiktigas av kvalificerad besiktningsman efter färdig installation. Nordic Parks produkter levereras för markförankring (nedgrävning) om inget annat framgår. Som alternativ erbjuds förankring ovan mark eller förankring genom platsgjutning. Brister i förankring kan medföra bristande stabilitet, stöldrisk och säkerhetsrisk. Följ alltid produktens installationsanvisningar noga.

Garantier och underhåll

Regelbundet underhåll och skötsel är en förutsättning för att produkten ska få maximal livslängd. Tidsintervall och vilken typ av underhåll som krävs beror av material, och kan bero på förutsättningarna där produkten är installerad. Kontakta Nordic Parks för ytterligare information, beställning av undershållsmaterial eller bättringsfärger.

Fullständiga skötselråd och fullständiga garantivillkor finns för nedladdning.

Ladda ned