Flygplan Jumbo

Checka in och res iväg till jordens alla hörn, gaten ligger närmare än du tror. Skillnaden mot solresan eller senaste konferensen är att piloten är betydligt yngre, och att resan helt säkert blir livligare än något du tidigare upplevt. Samtidigt som motorik och koordination tränas, finns det inga gränser för till vilken destination just ögonblickets kapten och besättning väljer att åka till. Take off!

Flygplan Jumbo

art. nr 100-0004

Pris: 6800,00 SEK

Produktinformation

Färger:

Material:

Bredd: 0,5 m

Längd: 1,1 m

Höjd: 0,9 m

Vikt:

Förankringsalternativ: Nedgrävning

Monteringstid: 0,6 m

Fallskyddsområde: 8 m2

Formgivare: Nordic Parks

Material och färger

Färger:

Material:

Val och möjligheter:

Blått laminat, svartlackerat underrede. Andra laminatfärger finns på kundorder.

Montering och installation

Montering ska ske enligt den monteringsanvisning som medföljer produkten, och det förutsätts att montering utförs av kvalificerad monteringspersonal.

Säkerställ att ingen obehörig har tillgång till redskapen under montering, och att redskapen och dess montering besiktigas av kvalificerad besiktningsman efter färdig installation.

Nordic Parks produkter levereras för markförankring (nedgrävning) om inget annat framgår. Som alternativ erbjuds förankring ovan mark eller förankring genom platsgjutning. Brister i förankring kan medföra bristande stabilitet, stöldrisk och säkerhetsrisk.

Följ alltid produktens installationsanvisningar noga.

Garantier och underhåll

Regelbundet underhåll och skötsel är en förutsättning för att produkten ska få maximal livslängd. Tidsintervall och vilken typ av underhåll som krävs beror av material, och kan bero på förutsättningarna där produkten är installerad. Kontakta Nordic Parks för ytterligare information, beställning av underhållsmaterial eller bättringsfärger.

Fullständiga skötselråd och fullständiga garantivillkor finns för nedladdning.

Ladda ned

Högupplösta bilder

Flygplan Jumbo

Modeller och ritningar

Flygplan JumboFlygplan Jumbo