Balansbom

Balansbom i gedigen fura med stabilt underrede där barn kan leka och träna upp sin balans.

Balansbom

art. nr 700-0111

Pris: Kontakta Nordic Parks för pris

Produktinformation

Färger:

Material:

Bredd: 90 mm

Längd: 2200 mm

Höjd: 350 mm

Vikt: 25 kg

Förankringsalternativ: Nedgrävning, eller gjutning

Monteringstid: 350 mm

Fallskyddsområde:

Formgivare: Nordic Parks

Material och färger

Färger:

Material:

Val och möjligheter:

Bom i fura med underrede av varmförzinkat stål

Montering och installation

Montering ska ske enligt den monteringsanvisning som medföljer produkten, och det förutsätts att montering utförs av kvalificerad monteringspersonal. Säkerställ att ingen obehörig har tillgång till redskapen under montering, och att redskapen och dess montering besiktigas av kvalificerad besiktningsman efter färdig installation. Nordic Parks produkter levereras för markförankring (nedgrävning) om inget annat framgår. Som alternativ erbjuds förankring ovan mark eller förankring genom platsgjutning. Brister i förankring kan medföra bristande stabilitet, stöldrisk och säkerhetsrisk. Följ alltid produktens installationsanvisningar noga.

Garantier och underhåll

Regelbundet underhåll och skötsel är en förutsättning för att produkten ska få maximal livslängd. Tidsintervall och vilken typ av underhåll som krävs beror av material, och kan bero på förutsättningarna där produkten är installerad. Kontakta Nordic Parks för ytterligare information, beställning av underhållsmaterial eller bättringsfärger.

Fullständiga skötselråd och fullständiga garantivillkor finns för nedladdning.

Ladda ned

Högupplösta bilder

Balansbom_