Gungställning Klas

Den klassiska gungställningen Klas tillverkas helt i tåligt svenskt stål, och pulverlackas i grön/grå kulör. Finns från 2 sitsar med påbyggnadssegment. Alla RAL-kulörer finns tillgängliga på kundorder. Klas levereras exklusive sitsar.

Gungställning Klas, 2 platser

art. nr 200-0010-01

Pris: 12 900,00 SEK

Gungställning Klas 2+1 platser

art. nr 200-0010-02

Pris: 19 900,00 SEK

Gungställning Klas 2+2 platser

art. nr 200-0010-03

Pris: 20 900,00 SEK

Gungställning Klas 2+2+1 platser

art. nr 200-0010-04

Pris: 26 900,00 SEK

Gungställning Klas 2+2+2 platser

art. nr 200-0010-05

Pris: 28 900,00 SEK

Produktinformation

Färger:

Material:

Bredd: 1,4 m

Längd: 3,1 m

Höjd: 2,4 m

Vikt: 350 kilo

Förankringsalternativ: Nedgrävning, eller gjutning

Monteringstid: 1,4 m

Fallskyddsområde: 25 m2

Formgivare: Nordic Parks

Material och färger

Färger:

Material:

Val och möjligheter:

Pulverlackerad överliggare majgrön (RAL 6017) och grå ben (RAL 7037). Andra RAL-kulörer finns på kundorder.

Montering och installation

Montering ska ske enligt den monteringsanvisning som medföljer produkten, och det förutsätts att montering utförs av kvalificerad monteringspersonal. Säkerställ att ingen obehörig har tillgång till redskapen under montering, och att redskapen och dess montering besiktigas av kvalificerad besiktningsman efter färdig installation. Nordic Parks produkter levereras för markförankring (nedgrävning) om inget annat framgår. Som alternativ erbjuds förankring ovan mark eller förankring genom platsgjutning. Brister i förankring kan medföra bristande stabilitet, stöldrisk och säkerhetsrisk. Följ alltid produktens installationsanvisningar noga.

Garantier och underhåll

Regelbundet underhåll och skötsel är en förutsättning för att produkten ska få maximal livslängd. Tidsintervall och vilken typ av underhåll som krävs beror av material, och kan bero på förutsättningarna där produkten är installerad. Kontakta Nordic Parks för ytterligare information, beställning av undershållsmaterial eller bättringsfärger.

Fullständiga skötselråd och fullständiga garantivillkor finns för nedladdning.

Ladda ned