Personuppgiftspolicy

  • Nordic Parks AB (556891-0102) ansvarar för hur information som tillhandahålls till oss (via email, hemsida, telefon osv) hanteras.
  • Policyn gäller för Nordic Parks AB:s anställda, leverantörer, kunder, partners och andra intressenter.
  • Persondata som hanteras av oss är information som kan användas för att identifiera en individ, till exempel namn, telefonnummer eller emailadress.
  • Nordic Parks AB använder och lagrar persondata när det krävs för att fullfölja våra åtaganden mot anställda, eller våra tjänster mot kunder och leverantörer.
  • Vi skyddar informationen genom en kombination av processer och tekniska lösningar, enligt vid var tid gällande regelverk.
  • För frågor kring policyn eller informationsförfrågningar kontakta info@nordicparks.se eller ring 021-4449000.
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0