Organoplay™

Ett enkelt kubsystem skapar obegränsade möjligheter för barns egna kreativitet och fantasi

Organoplay™ bygger på enkla kuber som kan kombineras i flexibla moduler.  Kuberna kan varieras i ett nästan obegränsat antal variationer. Skaparna bakom byggsystemet, arkitekten Per Franson och formgivaren Bo Qvennerstedt har tillsammans över 50 års erfarenhet av lekplats- och parkutrustning.

Svanenmärkt lekplatsutrustning

Som första lekplatsprodukt i Norden är OrganoPlay™ Julia, Agnes, Alva och Juni certifierade av miljömärkning Svanen.

Träet till OrganoPlay™ kommer från hållbara och certifierade skogsbruk. Tillverkningen sker i egen regi i Sverige.

Fria leken växer fram

I klätterställningarna Organoplay™ skapas möjligheter för barnen att själva utforska och klättra, krypa och leka. Redskapen lämnar utrymme för barnens egna fria lek och fantasi. Fritt fram för att hitta egna vägar och lekar som vi vuxna inte förstår oss på.

Alla kuber är moduler. Lätta att modifiera, bygga om och kombinera i nya spännande varianter.

Kontakta Nordic Parks för mer information om unika lösningar, anpassningar och projekt.

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0