Fastighetsägarna sätter fokus på miljö och tillgänglighet

Från och med årsskiftet är Diskrimineringslagen uppdaterad så att tillgänglighet (eller bristande tillgänglighet) i park och lekplats en diskrimineringsgrund.

Vid ett seminarium hos Fastighetsägarna i Stockholm fick Nordic Parks möjlighet att dela vår kunskap om park och lekplats, och diskutera både miljö och tillgänglighetsaspekter på lekplats och i parker.

Här finns presentationerna och materialet från seminariet, och en film där Fastighetsägarnas juristexpertis ger en grundlig genomgång av regler för lekplatser. Nordic Parks grundare Gustaf Redin beskriver de senaste rönen inom lekplatsmiljö.

Länk till Fastighetsägarnas webb.

 

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0