Barnens stillasittande är en tickande bomb

Barnens stillasittande är en tickande bomb – ett av vår tids största hälso- och inlärningsproblem. Istället för att beklaga oss över att “ungarna inte är ute och leker” provar Nordic Parks nu att se hur man kan anpassa lekplatser till den yngre digitala generationen som växer upp.

Behöver inte bli dyrare
“I Digifys utvecklas utrustning som lätt kan ställas i många typer av miljöer och som passar lika bra i skogsbrynet som på innergården eller i asfaltsdjungeln. I utgångspunkt krävs inte fallskyddsunderlag, vilket både öppnar upp fler möjligheter och sänker installationskostnaderna. Mer lek för pengarna helt enkelt” säger Gustaf Redin, medgrundare till Nordic Parks.

Under sommaren gjorde Nordic Parks tillsammans med Vinnovaprojektet Digifys de första installationerna på Tom-Tits experiment i Södertälje och bygger nu härnäst i Örebro.

Mer info
För mer information kontakta Nordic Parks grundare Gustaf Redin 0707-279152 eller gustaf.redin@nordicparks.se. Ytterligare information finns också på projektets webb hos KTH.

Om Digifys
Projektet Digitala och Fysiska Lekmiljöer (DigiFys) är ett. Utmaningsdrivet Innovationsprojekt inom satsningen Hållbar stad finansierat av Vinnova. Projektet har fått finansiering i tre steg och i steg 3 är ett viktigt mål att nå ut till alla beslutsfattare och stadsplanerare i Sverige för att uppnå den nytta som projektet vill skapa: tillgängliga lekmiljöer till barn med högt lekvärde i deras bostadsmiljö och på skolgårdar. Projektet adresserar utmaningen att staden i allt mindre grad är tillgänglig för barns lek vilket bidrar till att barn blir beroende av vuxna för att kunna gå ut och leka själva.

Som partner i Vinnovaprojektet DigiFys gör gör Nordic Parks tillsammans med övriga projektparter till sommaren 2017 den första av projektet DigiFys tre installationer av lekredskap. Platsen blir välkända Tom Tits experiment i Södertälje känt för sina fantastiska utställningar som väcker “vildhjärnan” hos barn och vuxna genom att testa och lära.

Övriga partners i projekt DigiFys

URBIO, landskapsarkitekter
NCC, samhällsbyggare
Tom Tits Experiment, centrum för experiment
Örebro Kommun
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Uppsala Universitet
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan
Vinnova, Stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta
Prisma Tibro, utvecklar, tillverkar och säljer produkter med fokus på elektronik och mekanik i tuffa miljöer

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0