Äntligen Svanenmärkt i lekplatsen!

Nordic Parks är ensamma om att kunna erbjuda ett Svanenmärkt alternativ för lekparker genom klätterställningen Organoplay.

Studier visar att barn är särskilt utsatta och känsliga för skadliga kemikalier. Vid två tredjedelar av Sveriges lekplatser finns fortfarande tryckimpregnerat virke, och på 64 % återfinns gamla cancerogena gummidäck som leksaker*.
För att kunna Svanenmärka sin klätterställning har Nordic Parks bland annat haft ett nära samarbete med sin träleverantör. Att träet kommer från hållbara och certifierade skogsbruk och hur det har behandlats är några av de krav som Svanen ställer.

– Förutom att träet uppfyller våra miljökrav är det också viktigt att det är hållbart. En klätterställning ska hålla för lekande barn och kunna stå emot väder och vind under många år. Att det nu finns ett Svanenmärkt alternativ är väldigt positivt, både för vår miljö och för våra barn. Vi hoppas att det här ska få stort genomslag inom förskola, offentlig miljö och i bostadsområden. Alla vill vi ju ge våra barn en giftfri miljö att leka i, säger Jimmy Yoler, ansvarig för Utemöbler och lekredskap på Svanen.

– Som tillverkare av lekredskap är jag stolt över att vi på ett väldigt konkret sätt vidgat begreppet lekplatssäkerhet och att Nordic Parks som enda leverantör i Sverige och Norden nu har produkter som är både TÜV-certifierade och miljömärkta med Svanen, säger Gustaf Redin, grundare och vd på Nordic Parks.

Här kan du läsa mer om Svanens krav på utemöbler och lekredskap.
Läs mer om Organoplay.

För mer information kontakta:
Emma Cronert, Nordic Parks, emma.cronert@nordicparks.se, 070 42 411 31
Jimmy Yoler, Miljömärkning Sverige, jimmy.yoler@svanen.se, 08-55 55 24 92

*”Giftfria Barn Leka Bäst”, Ulrika Dahl och Ylva Grudd, Naturskyddsföreningen, 2013

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0